top of page

Política de privacitat, de enviaments de compres i tota la resta.

En compliment del deure informació recollit en l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, a continuació s'especifiquen les següents dades: aquest lloc web correspon a Pastisseria Carrio s.l , amb domicili social en Carrer Bailén 216 08037 Barcelona, NIF B67597005 inscrit en el Registre Mercantil. Correu electrònic de contacte: info@pastisseriacarrio.cat

INFORMACIÓ FISCAL

 

Pastisseria Carrió S.L

B67597005

Carrer Bailen 216

08037 Barcelona

Spain

INFORMACIÓ SOBRE ELS SERVEIS: ACCÉS I UTILITZACIÓ DE LA WEB

Per la navegació per https://www.pastisseriacarrio.cat i/o per la utilització dels serveis inclosos en el mateix, vostè adquireix la condició d'Usuari.

Les fotografies, representacions gràfiques i vídeos relatius als productes, així com els noms comercials, marques o signes distintius de qualsevol classe https://www.pastisseriacarrio.cat" tenen per objecte aportar la major informació possible, no obstant això, l'Usuari ha de tenir en compte que tenen un propòsit orientatiu i, per tant, manquen de caràcter exhaustiu.

L'usuari haurà de registrar-se com a tal, emplenant el formulari que permetrà que l'usuari realitzi amb https://www.pastisseriacarrio. la compra d'aquells productes amb els quals estigui interessat. El registre com a usuari és gratuït. Si el sol·licitant no accepta les bases legals, no podrà continuar amb el registre. Així mateix, quan l'usuari vulgui donar de baixa el seu registre, ho podrà fer dirigint-se a: info@pastisseriacarrio.cat

L'usuari registrat es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya i nom d'usuari per accedir als serveis. L'usuari respondrà de les despeses i els danys i perjudicis produïts per la utilització dels serveis per tercers que utilitzin la contrasenya i nom d'usuari amb motiu d'una utilització no diligent o la pèrdua de les mateixes per l'usuari. En cas de perdre la contrasenya i el nom d'usuari, heu de contactar amb info@pastisseriacarrio.cat

www.pastisseriacarrio.cat es reserva el dret a dur a terme, sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al seu portal, podent substituir, eliminar o afegir tant els continguts i serveis que s'ofereixen a través del mateix com la forma amb la que aquesta apareixen representats o la locaclització a la web.

COMANDES, PAGAMENT I LLIURAMENT

Les comandes es realitzen a través del portal web: www.pastisseriacarrio.cat. L'usuari es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i comptes de Paypal, així com manifesta que aquestes tenen fons suficients per cobrir totes le despeses que resultin de la compra de productes a través de www.pastisseriacarrio.cat.

Quan l'usuari faci clic a “Pagar”, significa que accepta plenament i sense reserves la totalitat de les presents Condicions Generals d'Ús. Les dades registrades per www.pastisseriacarrio.cat constitueixen la prova de les transaccions fetes entre www.pastisseriacarrio.cat i els usuaris.

El pagament de les compres es pot efectuar per targeta bancària o per PayPal. Les targetes bancàries acceptades són: Visa i MasterCard. En cas que el TPV informés de la denegació de la targeta, es cancel·larà automàticament la comanda. Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que www.pastisseriacarrio.cat no coneix ni registra aquestes dades ni en l'operació de pagament ni a qualsevol altre moment.

Quan l'usuari enviï una comanda, li enviarem un correu electrònic a manera de justificant de recepció de la seva comanda (“Confirmació de la Comanda”). Això no significa que hàgim acceptat la seva comanda. L'acceptació de la comanda per www.pastisseriacarrio.cat es produeix quan se li envien els productes.

Les despeses d'enviament es calculen en funció de les característiques dels productes de cada comanda. Així mateix, en el preu dels nostres productes ja estan inclosos tots els impostos.

www.pastisseriacarrio.cat es reserva el dret de modificar els preus a qualsevol moment, però els productes es facturessin sobre la base dels preus en vigor al moment de registre de les comandes.

www.pastisseriacarrio.cat es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol usuari amb el qual tingui un litigi i a cancel·lar qualsevol comanda quan ho consideri oportú, quan es donin les següents situacions: el producte no es troba disponible; les dades de facturació proporcionats per l'usuari no són correctes o no poden verificar-se; els nostres sistemes de seguretat assenyalen la seva comanda com no habitual o susceptible de constituir frau; si el pagament mitjançant transferència bancària no es rep en un termini de cinc dies hàbils a partir de la Confirmació de la Comanda; no podem realitzar el lliurament en l'adreça que indica; a causa de circumstàncies o casos que queden fora del nostre control.

www.pastisseriacarrio.cat farà tot el possible per lliurar en temps i de la forma especificada durant el procés de compra. El termini de lliurament serà l'estipulat durant el procés de compra. Els productes seran lliurats en el lloc que l'usuari hagi escollit, havent d'especificar el domicili on vulgues que se li lliuri la comanda, a més del telèfon de contacte en el cas que hi hagués alguna incidència amb el lliurament.

Els lliuraments només es realitzen a Espanya: Península i Balears (per tant, no es realitzaran lliuraments ni a Ceuta, ni a Melilla, ni en les Illes Canàries).

Es considera que el lliurament s'ha realitzat amb èxit quan la comanda s'ha posat a la disposició del client per part del transportista en el lloc indicat per l'usuari al moment de la contractació.

Les reclamacions han d'anar dirigides a www.pastisseriacarrio.cat per correu electrònic a info@pastisseriacarrio.cat En cas que l'usuari rebi el paquet trencat, mullat o crea que el seu contingut pugui estar danyat, ho ha de fer constar en l'albarà del transportista al moment del lliurament, així com també ho ha de comunicar per correu electrònic a: info@pastisseriacarrio.ca te un termini màxim de 24 hores des de la recepció del paquet.

POLÍTICA DE CANCEL·LACIONS

En cas de voler cancel·lar la comanda realitzada a través de www.pastisseriacarrio.cat s'haurà d'enviar un correu a info@pastisseriacarrio.cat

Només es podrà cancel·lar la comanda si encara no ha estat expedit.

www.pastisseriacarrio.cat informarà l'usuari mitjançant correu electrònic o per telèfon, i se li donarà l'opció de cancel·lar la totalitat de la comanda o bé de modificar-hi el reemborsament de l'import corresponent econòmic.

POLÍTICA DE DEVOLUCIONS

No s'admeten devolucions.

DISPONIBILITAT

En cas de no disposar del producte després d'haver realitzat la comanda, www.pastisseriacarrio.cat informarà a l'usuari mitjançant un correu electrònic o per telèfon, i se li donarà l'opció de cancel·lar la totalitat de la comanda o bé de modificar-ho, incloent el reemborsament del corresponent import econòmic.

ÚS

S'entén que amb l'accés i/o la utilització d'aquest portal de www.pastisseriacarrio.cat s'accepten les Condicions Generals d'Ús aquí reflectides.

L'usuari declara ser major d'edat i disposar de la capacitat jurídica suficient per vincular-se a aquestes Condicions Generals d'Ús, així com haver llegit i entès el contingut del mateix. De la mateixa manera, l'usuari accepta de forma expressa i sense excepcions que l'accés i la utilització de www.pastisseriacarrio.cat té lloc sota la seva única i exclusiva responsabilitat.

L'usuari s'obliga a utilitzar, apropiadament, els continguts i serveis que www.pastisseriacarrio.cat ofereix al seu portal, així com també es compromet a: no perpetrar activitats il·lícites, il·legals o contràries a la bona fe i a l'ordre públic; causar danys en els sistemes físics i lògics de www.carrioshop.com, dels seus proveïdors o de terceres persones; inserir o difondre a la xarxa virus informàtics o qualsevol un altre sistema que sigui susceptible d'ocasionar les lesions esmentades anteriorment.

FACTURACIÓ

L'usuari pot descarregar la seva factura dins de l'àrea personal. Per qualsevol incidència pot contactar per correu electrònic a info@pastisseriacarrio.cat

GARANTIA

Les garanties i serveis postvenda es regiran pel Reial decret Legislatiu 1/2007, de 16 de novembre, que aprova el text de la Llei General per a la Defensa dels Consumidors i Usuaris. D'acord amb aquesta norma, www.pastisseriacarrio.cat està obligat a lliurar a l'usuari els productes que siguin conformes amb el contracte, responent davant seu de qualsevol falta de conformitat.

PROTECCIÓ DE DADES >

www.pastisseriacarrio.cat com compleix la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal; el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica; i tota la resta de normativa vigent a tot moment posat que vés-la per garantir un adequat ús i tractament de les dades personals de l'usuari. Per aquest motiu, www.pastisseriacarrio.cat fa saber a l'usuari que les dades de caràcter personal que proporcioni, s'incorporaran al corresponent fitxer titularitat i responsabilitat de www.pastisseriacarrio.cat Aquesta informació serà tractada i guardada amb la confidencialitat deguda i, en efecte, www.pastisseriacarrio.cat  emprarà totes les mesures de seguretat informàtica establertes en la normativa aplicable per evitar la pèrdua, l'alteració, el tractament o l'accés no autoritzat. www.pastisseriacarrio.cat farà saber a l'usuari l'existència i acceptació de les condicions particulars del tractament de les seves dades, i també donarà a conèixer a l'usuari la possibilitat que té d'exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició. Així mateix, www.pastisseriacarrio.cat informa que compleix la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i sol·licitarà el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials, a tot moment.

www.pastisseriacarrio.cat en cap cas vendrà ni cedirà la informació personal dels seus usuaris a tercers amb objectius publicitaris sense el consentiment explícit de l'usuari. Així i tot, sí es reserva el dret de poder utilitzar informació dels usuaris per perfeccionar els continguts i serveis que ofereix.

www.pastisseriacarrio.cat només desvetllarà informació personal dels usuaris, quan aquesta sigui requerida per les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat, així com també per altres autoritats competents a condició que tinguin una citació, una ordre judicial o un procediment legal similar, o quan www.pastisseriacarrio.cat crea, d'acord amb la bona fe, que la comunicació d'aquesta informació és absolutament necessària. També podrà revelar informació personal als tercers que l'usuari demani explícitament, o a altres entitats comercials, en cas de fusió o absorció.

EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

www.pastisseriacarrio.cat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin causar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, falta de disponibilitat del portal o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho. Per tant, qualsevol atac a www.pastisseriacarrio.cat considerarà un cas fortuït o de força major i, així, www.pastisseriacarrio.cat quedarà lliure de tota responsabilitat que es derivi d'aquests fets.

COMUNICACIONS ELECTRÒNIQUES COMERCIALS

El fet que l'Usuari hagi acceptat els Termes i Condicions, i la Política de privadesa suposa que ha donat el seu consentiment al tractament del seu correu electrònic amb finalitats comercials. Així mateix, suposa la seva autorització expressa en favor de www.pastisseriacarrio.cat per a l'enviament d'informació comercial al seu domicili i al seu telèfon. En aquest sentit, l'Usuari accepta la recepció dels mateixos. Aquest consentiment podrà ser revocat a qualsevol moment per l'Usuari, enviant un correu electrònic a info@pastisseriacarrio.cat

PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

Queden reservats tots els drets d'explotació. Tots els continguts que es mostren en www.pastisseriacarrio.cat estan subjectes a drets de propietat industrial i intel·lectual de www.pastisseriacarrio.cat i/o de tercers titulars que han autoritzat degudament la seva inclusió a www.pastisseriacarrio.cat. Així i tot, aquells professionals que faciliten imatges a www.pastisseriacarrio.cat per a la seva inclusió al lloc web manifesten que aquestes imatges són de la seva propietat o bé que tenen la deguda autorització del titular de les mateixes per a la seva inclusió a www.pastisseriacarrio.cat

Per tant, queda prohibida la distribució, modificació, transformació, cessió o posada a la disposició del públic i qualsevol altra activitat que no hagi estat expressament autoritzada pel titular dels drets d'explotació. L'ús no autoritzat dels materials i informació continguts en www.pastisseriacarrio.cat pot suposar la violació de la legislació sobre la propietat intel·lectual o industrial.

MENORS D'EDAT

Els nostres serveis van dirigits a persones majors d'edat. Els menors de 18 anys no podran proporcionar les seves dades personals.

ENLLAÇOS

Si a www.pastisseriacarrio.cat s'afegixin enllaços o hipervincles que et condueixen a altres llocs d'Internet, www.pastisseriacarrio.cat no practicarà cap tipus de control sobre aquests llocs i/o continguts, En cap cas, doncs, www.pastisseriacarrio.cat es farà càrrec d'alguna responsabilitat per els continguts disposats a qualsevol enllacç que pertanyi a un lloc web aliè, ni repondrà per la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitut, amplitut, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevols material o informació inclosa en algun d'aquestshipervincles o enllaços d'Internet. Tot i així, la inclusió d'aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d'associació, fusió o participació amb les entitats connectades. Des de www.pastisseriacarrio.cat, s'anima als usuaris a llegir les polítiques de privacitat de la web, els enllaços de les quals figuren a www.pastisseriacarrio.cat, donat que la política de privacitat pot ser diferent a la nostra.

MODIFICACIÓ DE LES PRESENTS CONDICIONS I DURADA

www.pastisseriacarrio.cat podrà rectificar a qualsevol moment les condicions d'ús aquí determinades, sense notificació prèvia. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició i estaran vigents fins que siguin modificades per unes altres degudament publicades.

Per aquest motiu, l'usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es procedeixi a utilitzar www.pastisseriacarrio.cat, ja que aquest pot sofrir modificacions.

LEGISLACIÓ APLICABLE

La relació entre www.pastisseriacarrio.cat i l'usuari es regirà per la normativa espanyola vigent.

bottom of page